Registrering av virksomhet

Når virksomheten registreres her, vil kontaktpersonen få tilgang til å logge inn på "Min side". Virksomheten er på det tidspunktet ikke godkjent av Matmerk, så neste skritt er å logge inn på "Min side" og søke om godkjenning av virksomheten. Opplysningene vil kun være tilgjengelige for Matmerk.

Det registreres i utgangspunktet kun en bruker for hver virksomhet. Hvis virksomhetens art og størrelse tilsider at behandling av merkeordningen bør skje separat for ulike avdelinger innen en organisasjon, vennligst ta kontakt med oss.

Klikk her for å endre adressen din hos www.brreg.no

Felt merket med * må fylles ut

Postadresse
Besøksadresse
Felles/offentlig kontaktinformasjon
Bruker og passord for tilgang til "Min side"